مقاله ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف گونه های آبزی خوراکی، ماهی حلوای سیاه (Parastromateus niger)، میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)، میگوی پا سفید (Lithopenaeus vannamei) و خرچنگ دراز (Astacus leptodactylus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف گونه های آبزی خوراکی، ماهی حلوای سیاه (Parastromateus niger)، میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)، میگوی پا سفید (Lithopenaeus vannamei) و خرچنگ دراز (Astacus leptodactylus)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبزیان
مقاله فلزات سنگین
مقاله جیوه
مقاله ارزیابی ریسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کردستانی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدیان امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدولی
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفی سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بین آلاینده هایی که وارد اکوسیستم های آبی می-شوند، فلزات سنگین به علت اثرات سمی و ایجاد تجمع زیستی از خطرناک ترین آلاینده ها محسوب می-شوند. این آلاینده ها قادرند مسمویت های مزمن و بعضا حاد خطرناکی را در انسان ایجاد نمایند. جیوه یکی از سمی ترین فلزات سنگین است که می تواند در طول زنجیره ی غذایی افزایش یافته و در نهایت وارد بدن انسان شود. در این مطالعه به اندازه-گیری غلظت جیوه در چهار گونه ی آبزی به نام های ماهی حلوا سیاه (Parastromateus niger)، میگوی پاسفید (Lithopenaeus vannamei)، میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) و خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus Leptodactylus) پرداخته شد و ریسک مصرف هر یک از این خوراک های دریایی ارزیابی شد. نمونه ها از بازار تهران تهیه شد و از روش هضم تر جهت آماده سازی نمونه های عضله استفاده گشت. غلظت جیوه ی موجود در هر نمونه از طریق تکنیک بخار سرد و دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. میانگین غلظت جیوه در عضله ی گونه ها به ترتیب ۰٫۳۳، ۰٫۳۲۳، ۰٫۳۴۶ و ۰٫۱۱۳ میکروگرم بر گرم وزن تر محاسبه شد که در حدود مقادیر استانداردهای اعلام شده توسط سازمان های جهانی نظیر WHO، FAO و FDA بود. شاخص HQ برای همه ی گونه ها کمتر از ۱ به دست آمد. بنابراین مصرف این غذاهای دریایی خطر جدی برای سلامت مصرف کنندگان از نظر میزان جیوه محسوب نمی شود.