مقاله ارزیابی ریسک حریق مقاومت های سقفی قطارهای با جریان یکنواخت در مترو شهر تهران با روش درخت تجزیه و تحلیل خطا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریسک حریق مقاومت های سقفی قطارهای با جریان یکنواخت در مترو شهر تهران با روش درخت تجزیه و تحلیل خطا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایمنی
مقاله تجزیه و تحلیل درخت خطا
مقاله حریق
مقاله مترو
مقاله قطارهای Direct Current

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشور سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عطرکارروشن صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بروز حریق داخل یا خارج از قطارهای فعال در سیستم ریلی مترو را می توان ناشی از دلایل متعددی دانست، که می تواند علاوه بر ایجاد خسارات و تلفات فاجعه بار، باعث ایجاد شوک به جامعه نیز گردد. بدین جهت مطالعه ای با هدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد حریق و ارزیابی میزان خطر حریق در قطارهای نوع Direct Current فعال در خطوط مترو شهر تهران انجام شد.
روش بررسی: در اجرای این تحقیق پس از شناسایی انواع عوامل بوجود آورنده حریق در قطارهای مترو از طریق مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات با استفاده از تکنیک آنالیز درخت خطا مهم ترین علل بروز خطر حریق در قطارهای DC فعال در خطوط مترو شهر تهران تعیین شد. همچنین با آنالیز کمی درخت خطا میزان احتمال وقوع خطر حریق در طول یک سال محاسبه گردید.
یافته ها: مهم ترین عوامل موثر در بروز حریق در قطارهای Direct Current مترو تهران را می توان عدم وجود برنامه منظم تعمیرات پیشگیرانه، عدم انجام تعمیرات صحیح، کیفیت نامناسب تجهیزات، عدم تعبیه data logger جهت پایش تغییرات دمایی مقاومت های سقف قطار و نیز نحوه هدایت راهبران قطار ذکر کرد. بر اساس محاسبات به عمل آمده در این پژوهش احتمال وقوع خطر یک بار برای هر ۱٫۳ سال محاسبه گردید.
نتیجه گیری: با توجه به نقش سیستم ریلی مترو تهران در جابجایی مسافرین و تراکم جمعیت در آن و همچنین احتمال وقوع خطرمحاسبه شده، با برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای پرسنل درگیر و نظارت دقیق در حین انجام تعمیرات، نصب تجهیزات پایش حرارتی و آموزش مناسب راهبران قطار می توان احتمال وقوع خطر را کاهش داد.