مقاله ارزیابی ریزساختار جوش های غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ریزساختار جوش های غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوش های غیرمشابه
مقاله فولاد زنگ نزن آستنیتی
مقاله فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی
مقاله ریزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانیان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کثیری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراین پژوهش، بررسی ریزساختار جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ با قطبیت منفی و دو نوع فلز پرکننده ER25104L و ER309LMo استفاده شد. پس از جوشکاری، ریزساختار مناطق مختلف هر اتصال شامل فلزات جوش، مناطق متاثر از حرارت و فصل مشترک ها به وسیله میکروسکوپ نوری بررسی شد. بررسی های ریزساختاری نشان داد در فلز جوش ER25104L، ریزساختار به صورت دندریت های آستنیت و زمینه فریت همراه با رسوبات آستنیت ثانویه بود. انجماد فلز جوش ER309LMo، به صورت فریت اولیه همراه با مقداری آستنیت و با مورفولوژی فریت اسکلتی شکل صورت گرفت. در فصل مشترک فلزات پرکننده با فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L رشد رونشستی و در فصل مشترک فلزات پرکننده با فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی ۳۲۷۵۰ میزان فریت بالایی مشاهده شد.