مقاله ارزیابی روش های مختلف تعیین شدت خشک سالی و انتخاب مناسب ترین روش برای کشور ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روش های مختلف تعیین شدت خشک سالی و انتخاب مناسب ترین روش برای کشور ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص های ارزیابی خشک سالی
مقاله خشک سالی
مقاله شاخص دهک ها
مقاله شاخص درصد از بارش میانگین
مقاله شاخص بارش استاندارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی امید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدعلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشک سالی یکی از مزمن ترین و زیان بارترین بلایای طبیعی است و در دهه های اخیر در میان حوادث طبیعی که جمعیت های انسانی را تحت تاثیر قرار داده است، از گوناگونی و فراوانی به نسبت زیادی بر خوردار بوده است.
خشک سالی در تحقیقات اقلیمی دنیا یکی از موضوعات اساسی است که به طورگسترده مورد بررسی قرارگرفته است، اما در ایران کمتر مورد توجه بوده است.
هدف از اجرای این طرح، تعیین بهترین روش ارزیابی شدت خشک سالی هواشناسی از میان روش های درصد از بارش میانگین، شاخص دهک ها و شاخص بارش استاندارد در کشور می باشد. در این راستا ابتدا ۴۰ ایستگاه سینوپتیک کشور که دارای یک دوره آماری ۳۸ ساله از سال آبی ۴۶-۴۵ تا ۸۳-۸۲ بودند انتخاب شده، سپس به کمک سه روش فوق الذکر تعداد سال های همراه با پدیده خشک سالی در هر یک از ایستگاه ها تعیین گردید. پس از آن با استفاده از آنالیز رگرسیونی، بهترین روش ارزیابی شدت خشک سالی هواشناسی در شرایط اقلیمی ایران تعیین شد.
نتایج این طرح نشان می دهد، جهت تعیین شدت خشک سالی هواشناسی در شرایط اقلیمی ایران و مقیاس زمانی ۱۲ ماهه، شاخص درصد از بارش میانگین، بهترین نتایج را ارایه می دهد.