مقاله ارزیابی روشی شاخص های فقر و نابرابری با تاکید بر حقوق اقتصادی در اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۱۹۵ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی روشی شاخص های فقر و نابرابری با تاکید بر حقوق اقتصادی در اسلام
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش شناسی
مقاله شاخص فقر مطلق
مقاله شاخص نابرابری
مقاله شاخص فقر فرصت ها
مقاله حقوق اقتصادی اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیدنورانی سیدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر هدف دانش اقتصاد را کارایی در تخصیص و توزیع منابع بدانیم، ادبیات موضوع درباره شاخص تخصیص بهینه منابع کفایت می کند. اما درخصوص توزیع، شاخص های موجود، تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. در نتیجه ارزیابی آثار توزیعی سیاست ها بر اساس متدلوژی های متفاوتی صورت می گیرد. این مقاله دو گروه مهم از شاخص های توزیعی، یعنی شاخص های سنجش فقر و سنجش نابرابری را مورد بررسی قرار می دهد و در بین شاخص های مطرح شده، سه روش شناسی در ساختن شاخص های نابرابری و پنج روش شناسی در ساختن شاخص های فقر را ارزیابی می کند. درنهایت بر اساس مجموعه ویژگی های شاخص مطلوب، معیار بهینگی و انطباق محتوای آنها با اقتصاد اسلامی، تنها دو گروه از شاخص ها با عنوان فقر مطلق و فقر فرصت ها معرفی می شوند که نسبت به حقوق مرتبط با توزیع مجدد از نظر حقوق اقتصادی در اسلام تناسب بیشتری دارند.