مقاله ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی راهبردهای بیابان زدایی با کاربرد مدل تحلیلی سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی منطقه خضرآباد یزد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیابان زدایی
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله خضرآباد
مقاله فرایند تحلیلی سلسله مراتبی فازی
مقاله مقایسه زوجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی روش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بالا رفتن بازدهی طرح های کنترل، احیا و بازسازی اراضی تخریب یافته و جلوگیری از اتلاف سرمایه های محدود، همواره در طرح های بیابان زدایی، خلا روشی که بتواند معیارها و راهکارهای مختلف را در نظر بگیرد و از آن میان بر مبنای ساختاری سیستماتیک و دیدگاه گروهی، راه حل های بهینه را ارایه دهد، مشهود بوده است. همواره مشاهده می شود که راهبردهای ارایه شده بر مبنای نظر کارشناس و به صورت بخشی و غیر سیستماتیک و غیر همه جانبه نگر بوده است و سابقه ای در به کارگیری مدل های نظام مند، از جمله مدل های تصمیم گیری چند معیاره (MADM) در زمینه بیابان-زدایی وجود ندارد. لذا در این پژوهش سعی شد از مدل سیستماتیک فرایند تحلیلی سلسله مراتبی فازی (FAHP)، به منظور ارایه راهکارهای بهینه در بیابان زدایی استفاده شود.
در این پژوهش از روش دلفی فازی (fuzzy Delphi) و به طریقه مقایسات زوجی(Pire Wise) نظرات متخصصان نسبت به ارجحیت و اولویت معیارها و راهبردها، ارزیابی شد. سپس با تشکیل ماتریس تصمیم گیری فازی و از طریق مدل FAHP اولویت نهایی راهبردها به دست آمد. این مدل به منظور ارزیابی کارایی در ارایه راهبردهای بهینه، در منطقه خضرآباد یزد مورد استفاده قرار گرفت. بر مبنای نتایج حاصل، راهبرد تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی با میانگین وزنی۹۳% به عنوان مهم ترین راهبرد بیابان زدایی در منطقه تشخیص داده شد و سایر راهبردها نقش موثری در کنترل بیابان زایی در منطقه ندارند.