مقاله ارزیابی رادیوگرافیک وقوع و درجه شکستگی های مچ دست در اسب کرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی رادیوگرافیک وقوع و درجه شکستگی های مچ دست در اسب کرد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی
مقاله مفصل مچ دست
مقاله شکستگی های مچ
مقاله اسب کرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده رسول
جناب آقای / سرکار خانم: جهانشاهی امیرعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون مطالعه ای در مورد عارضه های رادیوگرافیک مچ دست اسب های کرد ارائه نشده است. شکستگی های مچ را می توان به عنوان شاخص بالینی مهمی در مورد آسیب مفاصل و یک شاخص پیش آگهی هنده در اسب ها به شمار آورد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان وقوع شکستگی های مچ در اسب های کرد و تعیین شاخصی برای درجه بندی و اطلاع از فراوانی آنها بوده است بدین منظور این مطالعه روی ۱۰۰ اسب کرد انجام گرفت که از این تعداد ۳۱ اسب دارای درجات متغیری از شکستگی تشخیص داده شدند، پس از بررسی سوابق پزشکی، رادیوگراف های اخذ شده و اطلاعات جمع آوری شده شامل سن، جنس، محل آسیب در مچ دست، تعداد و مقدار آسیب اولیه و نوع شکستگی این نتایج بدست آمد که بیشترین شکستگی در وجه جانبی پشت دستی مفصل MCJ با ۶۴٫۵ درصد و تعداد ۲۰ راس و بدنبال آن سطح میانی کف دستی MCJ با ۱۹٫۴ درصد و تعداد ۶ راس، بیشترین آسیب در وجه پشتی پائینی Cr با ۵۸٫۱ درصد و تعداد ۱۸ راس و پس از آن وجه پشتی C3 با ۲۵٫۸ درصد (تعداد ۸ راس) و شکستگی قطعه ای یا اسلب C3 با ۱۹٫۴ درصد (تعداد ۶ راس) قرار داشتند، مچ راست بیشتر از سمت چپ دچار شکستگی بود. از تعداد شکستگی ها سهم نریان ها بیشتر بوده است. این مطالعه قابلیت های رادیوگرافی را در تشخیص آسیب های مختلف این مفصل بیان میکند و احتمال وقوع آنها را با عوامل سن، جنس و محل عارضه نشان می دهد.