مقاله ارزیابی راحتی سه نوع پیچ گوشتی موجود در بازار ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۸۳ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی راحتی سه نوع پیچ گوشتی موجود در بازار ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیچ گوشتی
مقاله ناراحتی وضعیتی موضعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موعودی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهر سیدمحمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه محصولات باید علاوه بر ایمن بودن دارای کاربری آسان نیز باشند. راحتی نقش مهمی در استفاده از ابزارهای دستی ایفا می کند و رابطه بسیار قوی بین ارگونومی و راحتی وجود دارد و بسیاری از تولید کنندگان ابزار، از اصول ارگونومی در جهت تولید محصول راحت تر استفاده می نمایند. از آنجا که پیچ گوشتی به صورت گسترده در هر جامعه ای بکار می رود هدف از این مطالعه، ارزیابی راحتی انواع رایج آن در بازار ایران، برای کاربران این ابزار می باشد.
روش بررسی: ۲۲ نفر در شرایط مشابه و استاندارد از سه نوع پیچ گوشتی رایج در بازار ایران (ایرانی، ژاپنی و چینی) استفاده نمودند. در روند آزمایش ۱۲ پیچ در امتداد افقی و ۱۲ پیچ در امتداد عمودی، با هر یک از انواع فوق، پیچانده شد. سپس ارزیابی ناراحتی وضعیتی موضعی (LPD) انجام گردید.
یافته ها: ۸۴٫۳۳۶% کاربران نوع ایرانی و ۱۳٫۶۴% نوع ژاپنی را راحت تلقی نمودند و هیچ یک نوع چینی را از نظر کاربری راحت تعریف ننمودند. آزمون LPD میانگین ناراحتی حاصله از کاربری پیچ گوشتی نوع ایرانی ۲٫۵۶، نوع ژاپنی ۲٫۷۱ و نوع چینی ۲٫۷۳ می باشد که با توصیف راحتی توسط کاربران نیز مطابقت دارد و مطابق آزمون فیشر (p<0.05) اختلاف LPD سه نوع پیچ گوشتی معنادار نیست.
نتیجه گیری: علیرغم عدم تفاوت معنی دار از نظر آماری بین سه نوع پیچ گوشتی، پیچ گوشتی نوع ایرانی از نظر کاربران با LPD کمتر، راحتی بیشتری را تامین می نماید. توصیه می شود با پژوهش های بیشتر، این ابزار بر مبنای اصول ارگونومی طراحی شود.