مقاله ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نظام ها و خدمات اطلاعاتی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابخانه دیجیتال
مقاله رابط کاربر
مقاله کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران
مقاله معیارهای عمومی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال
مقاله معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سهراب زاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران انجام شده است و رابط کاربر این کتابخانه را از نظر معیارهای عمومی و تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان و نوجوانان ارزیابی می کند.
روش: این پژوهش از روش کتابخانه ای و روش ارزیابانه استفاده کرده است، متونی که به ارزیابی رابط کاربر کتابخانه دیجیتال کودکان دنیا پرداخته بودند بررسی شدند و معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان استخراج شد. در نهایت، رابط کاربر کتابخانه مذکور از نظر معیارهای فوق مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: این پژوهش نشان می دهد که مطابقت رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با معیارهای عمومی به طور کلی ۶۲٫۲۸ و میزان این مطابقت با معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال حوزه کودک، ۹۰٫۹۱ درصد است.
نتیجه گیری: با تلفیق نتایج به دست آمده در ارزیابی رابط کاربر از نظر معیارهای عمومی و تخصصی ارزیابی، رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران مناسب عمل کرده است.