مقاله ارزیابی ذخیره و تولید ماهی تالاب شادگان در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۲۱۸ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ذخیره و تولید ماهی تالاب شادگان در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ذخایر
مقاله تالاب شادگان
مقاله تولید ماهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزیابی ذخیره و تولید ماهی در تالاب شادگان از آبان ۱۳۸۶ تا مهر ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفت و هفت ایستگاه استقرار صیاد ونمونه برداری فصلی از تالاب شادگان شامل صراخیه، ماهشهر، رگبه، خروسی، کانال، عطیش و جاده آبادان به عنوان ایستگاههای نمونه برداری انتخاب گردید. در مدت اجرای تحقیق بیش از دو هزار ماهی صید و جهت تعیین توده زنده از روش تخلیه ای استفاده گردید. فصل بهار (۲۴۹٫۶۱ کیلوگرم بر هکتار) و فصل زمستان (۱۵۷٫۹ کیلوگرم بر هکتار) بیشترین و کمترین میزان توده زنده ماهی در تالاب شادگان محاسبه گردید. ماهی کپور معمولی بیشترین و ماهی شمسک کمترین میزان توده زنده و ماهی حمری بیشترین و ماهی شمسک کمترین میزان تولید ماهی را به خود اختصاص دادند. میانگین توده زنده ماهی ۱۹۷٫۷۰ (سال/هکتار/ کیلوگرم) و میانگین تولید ماهی در تالاب شادگان ۱۳۰٫۴۱ (سال/هکتار/ کیلوگرم) بدست آمد.