مقاله ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولی (cultriventris caspia Clupeonella (Svetovidov, 1941 در حوضه جنوبی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علوم و فنون دریایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ذخایر و تعیین میزان قابل برداشت گونه کیلکای معمولی (cultriventris caspia Clupeonella (Svetovidov, 1941 در حوضه جنوبی دریای خزر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ذخایر
مقاله حداکثر محصول قابل برداشت (MSY)
مقاله دریای خزر
مقاله کیلکای معمولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرافکنده حقیقی فرخ
جناب آقای / سرکار خانم: کیمرام فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیلکا از ذخایر با ارزش اقتصادی دریای خزر محسوب می شود که نقش مهمی را در زنجیره غذایی آن ایفا می کند. پژوهش حاضر طی سال های ۸۶-۱۳۸۵، با هدف تعیین میزان ذخیره کیلکای معمولی و تنظیم الگوی برداشت پایدار از آن، در جنوب دریای خزر به مرحله اجرا درآمد. نمونه برداری در سواحل جنوبی دریای خزر از مهر سال ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۸۶ در دو بندر انزلی و بابلسر صورت گرفت. در طول دوره بررسی ۱۵۳۳ نمونه بیومتری شدند و ۹۱۳ ماهی با استفاده از اتولیت های ساجیتا تعیین سن شدند. نتایج نشان داد که میانگین طول کیلکای معمولی ۹٫۷±۱۰۲٫۴ میلی متر و دامنه آن در طیف ۵۶ تا ۱۴۴ میلی متر قرار داشت. میانگین سن کیلکای معمولی ۳٫۶ سال بود که بیش از ۷۳ درصد از آنها را ماهیان ۳ و ۴ ساله تشکیل داده بود. ضریب رشد با استفاده از طرح فورد – والفورد K=0.321 در سال و ضریب مرگ و میر کل برابر  Z=1.280در سال برآورد شد. با استفاده از روش آنالیز کوهورت، میزان ذخیره کیلکای معمولی در بخش جنوبی دریای خزر حدود ۵۸٫۷۵ هزار تن برآورد شد. برای تعیین میزان حداکثر محصول قابل برداشت (MSY) از معادله کادیما استفاده شد که در نهایت ۲۵۳۲۲ تن محاسبه شد. کیلکای معمولی دارای ذخیره نسبتا کوچکی است، لذا سیاست های حمایتی از آن باید در اولویت باشد.