مقاله ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در فصول تابستان و زمستان در اعماق زیر ۱۰ متر آبهای ایرانی دریای خزر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دریای خزر
مقاله ماهیان خاویاری
مقاله ارزیابی ذخایر
مقاله ترال
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزخوش قلب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ذخایر ماهیان خاویاری با هدف برآورد فراوانی نسبی و مطلق، تعیین ترکیب گونه ای صید تاسماهیان در اعماق کمتر از ۱۰ متر در دو فصل تابستان و زمستان سال ۱۳۸۶ با استفاده از شناور تحقیقاتی سی سرا ۲ در سواحل ایرانی دریای خزر انجام شد. در این مطالعه، ۵۰ ایستگاه بر اساس طرح طبقه بندی تصادفی (Stratified random sampling design) انتخاب و از روش مساحت جاروب شده برای برآورد ذخایر استفاده گردید. جهت نمونه برداری تور ترال ۹ متری مورد استفاده قرار گرفت. در نمونه برداری تابستان، ۷۰ عدد ماهی شامل ۶۰ عدد تاسماهی ایرانی، ۶ عدد ازون برون و ۴ عدد تاسماهی روسی صید شد. در نمونه برداری زمستان ۵۷ عدد ماهی صید شد که شامل ۵۵ عدد تاسماهی ایرانی، و ۲ عدد تاسماهی روسی بود. ترکیب گونه ای صید در گشت تابستان شامل ۸۵٫۷ درصد تاسماهی ایرانی، ۵٫۷ درصد تاسماهی روسی و ۸٫۶ درصد ازون برون بود. ترکیب گونه ای صید در گشت زمستان شامل ۹۶٫۵ درصد تاسماهی ایرانی، ۳٫۵ درصد تاسماهی روسی بود. میانگین طول کل تاسماهی ایرانی در نمونه برداری تابستان ۱۳۸۶ معادل ۱۴٫۸±۲۶٫۴ سانتی متر، ازون برون ۲۶٫۵±۶۱٫۱ سانتی متر و تاسماهی روسی ۳٫۳±۳۲٫۷ سانتی متر بود. در گشت زمستان میانگین طول تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی بترتیب ۲٫۹±۲۲٫۴ سانتی متر و ۲۹٫۷±۱۰۲ سانتی متر بود. میانگین وزن تاسماهی ایرانی در گشت تابستان ۴۰۹٫۸±۱۵۴٫۸ گرم، ازون برون ۶۹۶٫۸±۷۱۴٫۲ گرم و تاسماهی روسی ۲۴٫۵±۱۰۱٫۵ گرم بود. در گشت زمستان میانگین وزن تاسماهی ایرانی ۱۲±۳۴٫۴ و تاسماهی روسی ۵۸۳۳٫۶±۶۳۷۵ گرم یود. میزان صید در واحد تلاش (CPUE) در نمونه برداری تابستان ۸۶ معادل ۱٫۴ عدد و در نمونه برداری زمستان معادل ۱٫۱۴ عدد در هر ترال کشی بود. صید در واحد سطح CPUA)) در نمونه برداری تابستان معادل ۱۷۸٫۸ عدد در هر نوتیکال مایل مربع ودر گشت زمستان معادل ۲۹۱٫۲ عدد در هر نوتیکال مایل مربع بود. فراوانی کل برآورد شده در نمونه برداری تابستان ۱۳۸۶ معادل ۱۴۳۲ هزار عدد و در گشت زمستان معادل ۲۲۵۰ هزار عدد تخمین زده شد. میزان کل وزن توده زنده محاسبه شده ماهیان خاویاری در نمونه برداری تابستان معادل ۳۱۲ تن و در نمونه برداری زمستان ۵۷۸ تن برآورد شد.