مقاله ارزیابی دیدگاه روحانیون شهرستان اسلامشهر از عملکرد دینی رسانه ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در جهانی رسانه از صفحه ۵۸ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دیدگاه روحانیون شهرستان اسلامشهر از عملکرد دینی رسانه ملی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد رسانه ای
مقاله مذهب
مقاله رسانه ملی
مقاله روحانیون
مقاله محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دیندار فیروز
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر در صدد است که به روش پیمایشی، رسانه ملی را در زمینه موضوعات دینی از منظر گروهی از روحانیون شهرستان اسلامشهر ارزیابی کند. توضیح آنکه، رسانه ملی به عنوان رسانه دینی جایگاه پراهمیتی در نظام سیاسی و حکومتی ایران دارد. بسط نفوذ دین، ترویج و تبلیغ دین، بازتولید پیام های دین در قالب های جدید، ایجاد زمینه برای احساسات و تجربه دینی، بسترسازی برای تحول روحی، از رسالت های رسانه ملی است که در الگوی رسانه دینی مد نظر قرار می گیرد. حال پرسش این است که آیا از منظر روحانیون، چنین رسالتی محقق شده یا خیر؟ در این راستا، نظر ۱۲۴ روحانی به عنوان کارشناسان دین مورد سوال قرار گرفته است. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای است که به ارزیابی از محتوای دینی و عملکرد مذهبی رسانه ملی بر اساس متغیرهای تعریف شده می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر روحانیون محتوای برنامه ها به ترتیب در آرایش نامناسب هنرپیشه (۴٫۳۷)، روابط دختر و پسر بدون ملاحظات دینی (۴٫۱۹)، عدم توجه به دروغگویی به عنوان گناه مورد توجه نیست. در خصوص برنامه ها، تلاوت قرآن توسط قاریان مطرح (۳٫۷۴)، پخش نماز جمعه (۳٫۷۳)، پخش برنامه های سوگواری ائمه اطهار (۳٫۴۵)، و انعکاس مراسم مناسبت های مذهبی (۳٫۴۱) به نحو مطلوبی عمل کرده است. پاسخگویان معتقدند که رسانه ملی در پخش برنامه های سوگواری (۳٫۴۵) بهتر از پخش برنامه های مولودی و اعیاد مذهبی (۳٫۱۱) عمل کرده است.