مقاله ارزیابی دیداری تخمین حجم خون ریزی بعد از زایمان و چگونگی درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۵۷ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دیداری تخمین حجم خون ریزی بعد از زایمان و چگونگی درمان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمین چشمی
مقاله از دست دادن خون
مقاله درمان خون ریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پوربازرگانی ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: خون ریزی بعد از زایمان از مهم ترین علل مرگ و میر مادری می باشد که با تخمین درست حجم خون ریزی و قابل درمان مناسب است. هدف از این مطالعه تعیین صحت تخمین حجم خون ریزی با ارزیابی دیداری بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی با شرکت ۱۹۹ نفر از کادر آموزشی درمانی در بخش زنان سه بیمارستان آموزشی مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. ابتدا خصوصیات شغلی، تحصیلی و سابقه کار شرکت کنندگان ثبت شد. سپس با استفاده از کیسه های خون تاریخ گذشته صحنه هایی، مشابه خون ریزی بعد از زایمان در شش حجم (۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۵۰۰، ۲۰۰۰، ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ میلی متر) بازسازی شد. شرکت کنندگان با مشاهده هر صحنه خون ریزی حجم آن را تخمین و درمان لازم را در فرم ثبت می کردند. ارتباط بین حجم واقعی خون ریزی و میزان تخمین حجم خون ریزی و درمان انتخابی شرکت کنندگان و هم چنین شغل و مدت سابقه کار آنان تجزیه تحلیل آماری شد.
یافته ها: ارزیابی دیداری صحیح در حجم های مختلف بین ۱۴٫۳% تا ۵۲% بود. بین شغل شرکت کنندگان در مطالعه و درمان های صحیح انتخابی با آزمون Fisher’s exact test و بین تخمین صحیح حجم خون ریزی و سابقه کار با آزمون Student’s t-test ارتباط معنی داری وجود نداشت (P<0.05). بین انتخاب درمان صحیح و سابقه کار نیز ارتباط معنی داری نبود (P<0.05).
نتیجه گیری: ارزیابی دیداری خون ریزی در اکثر شرکت کنندگان در مطالعه دقیق نبود. جهت پیشگیری از مرگ و میر مادران آموزش جهت کسب مهارت تخمین حجم خون ریزی ضروری به نظر می رسد.