مقاله ارزیابی دوره بازگشت خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دوره بازگشت خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس با استفاده از شاخص RDI
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان فارس
مقاله تبخیر – تعرق
مقاله خشکسالی کشاورزی
مقاله دوره بازگشت
مقاله شاخص شناسایی خشکسالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندی لک حسین
جناب آقای / سرکار خانم: فولادمند حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بوستانی فردین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی پدیده ای است طبیعی که فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران، بویژه و استان فارس بسیار زیاد است. ارزیابی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ریزی های مدیریت کشاورزی و منابع آب برای کاهش اثرات آن به شمار می روند. بدین منظور، استفاده از شاخصهای خشکسالی پیشنهاد می شود. از جمله شاخصهای مزبور می توان به شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) اشاره نمود. در این تحقیق، دوره بازگشت خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس بر مبنای شاخص RDI مورد ارزیابی قرار گرفت، و به این منظور، از داده های هواشناسی ۱۲ ایستگاه سینوپتیک با حداقل ۱۰ سال آمار در سطح استان مزبور استفاده شد. در این تحقیق روش پنمن – مانتیت برای محاسبه تبخیر – تعرق به کار رفت. سپس شدت خشکسالی RDI بهنجار و معیار شده برای هر سال زراعی به دست آمد. پس از طبقه بندی شدت خشکسالی گندم مشخص شد که در تمام ایستگاه های مورد مطالعه، خشکسالی بهنجار بیشترین تداوم را داشته است. همچنین نقشه های پهنه بندی خشکسالی گندم با دوره های بازگشت ۲، ۵، ۱۰، ۲۵ و ۵۰ سال نیز تهیه گردید. نتایج حاکی از آنند خشکسالی کشاورزی گندم در دوره های بازگشت ۲ و ۵ سال، در کل استان فارس بهنجار می باشد، اما در دوره های بازگشت ۱۰، ۲۵ و ۵۰ سال شرایط متفاوتند.