مقاله ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۸۹-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۷۹۱ تا ۸۰۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ۸۹-۸۷
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی درونی
مقاله گروه آموزشی پرستاری
مقاله سبزوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقیان طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای ‌رهسپار سیده‌ فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اجرای ارزیابی درونی فرصتی جهت شناخت توانایی ها،مشکلات و تشویق مسوولین به رفع معضلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود یا ارتقا کیفیت در شاخص های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی فراهم می سازد لذا با همین هدف گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اقدام به انجام ارزیابی درونی نموده است.
موادوروش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته ارزیابی درونی، اعضا هیات علمی، مدیر گروه، دانشجویان، دانش آموختگان، کارورزان و سرپرستان گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۸۸-۱۳۸۷ می باشد. دانشجویان، کارورزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده واعضای کمیته ارزیابی، اعضا هیات علمی، مدیر گروه وسرپرستان به روش سرشماری انتخاب گردیدند. در این ارزیابی ده عامل رسالت ها و اهداف،مدیریت و ساختار سازمانی،هیات علمی،دانشجویان،فرایند تدریس و یادگیری،دوره های آموزشی و برنامه های درسی،امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی،پژوهش،دانش آموختگان و کارورزان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه، مصاحبه و فرم اطلاعاتی بود . پس از تکمیل و جمع آوری اطلاعات، تمام داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ و روش های آماری توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج کمتر از ۵۰% نامطلوب،نتایج داده های بین ۷۵%-۵۰% نسبتا مطلوب و نتایج داده های بیشتر از ۷۵% مطلوب در نظر گرفته شد.
یافته ها: گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزواز،از ۱۰ عامل مورد ارزیابی، در مجموع امتیاز ۵۵٫۸۰ (۲٫۷۹درصد) را به دست آورد که با توجه به معیار رتبه بندی، ارزیابی درونی گروه پرستاری در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد.
نتیجه گیری: اگر چه نتیجه ارزیابی درونی گروه پرستاری نسبتا مطلوب بود، اما باز هم به تجدید نظر بیشتر و تغییرات لازم و اجرای راه کار های حاصل از نتایج ارزیابی درونی برای ارتقائ کیفیت در گروه آموزشی مذکور نیاز می باشد.