مقاله ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی درونی
مقاله گروه ایمنی شناسی
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی کوه شور مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: شکورنیا عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: غفوریان بروجردنیا مهری
جناب آقای / سرکار خانم: غدیری عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره زادگان محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی و ارزیابی هر گروه آموزشی از داشته ها و عملکرد خود در مسیر تکامل آموزشی و پژوهشی در پیش رو، می تواند در تشخیص کاستی ها و ضعف های احتمالی خود، مثمر ثمر بوده و به بلوغ همه جانبه آن کمک شایانی نماید. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی درونی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. این مطالعه توصیفی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به انجام رسید. حوزه های مورد ارزشیابی در این مطالعه شامل: مدیریت گروه، اعضای هیات علمی، حوزه آموزشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پژوهشی، فضاهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه بوده است. پرسش نامه ها و نشانگرها توسط اعضای هیات علمی گروه و با هماهنگی و اظهار نظر مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه تهیه و تدوین گردید. یافته ها بر اساس مقیاس امتیازبندی گورمن از رتبه غیررضایت بخش تا بسیار قوی با دامنه امتیازی ۱ تا ۵ طبقه بندی گردید. گروه در حوزه های مدیریت (با میانگین اکتسابی ۴٫۱۶)، اعضای هیات علمی (۴٫۲)، حوزه آموزشی (۴٫۱) بر طبق طبقه بندی گورمن دارای رتبه قوی، در حوزه نیروی انسانی (۲٫۷۵) دارای رتبه رضایت بخش، در حوزه تجهیزات آموزشی و پژوهشی (۳٫۸) دارای رتبه خوب، در حوزه فضاهای آموزشی و پژوهشی (۲٫۶) دارای رتبه رضایت بخش و در حوزه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۳٫۸۵) گروه دارای رتبه خوب بوده است. گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مجموع حوزه های مورد ارزشیابی با میانگین ۳٫۶۴ بر طبق طبقه بندی گورمن رتبه بالاتر از سطح رضایت بخش را داراست.