مقاله ارزیابی درونی گروه آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی گروه آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم، سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های خودسنجی
مقاله آموزش
مقاله سنجش آموزش
مقاله مامایی
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمری طهران هدی
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهرانی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: مهران ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفربگلو عصمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی درونی فرآیندی است که در آن اعضای گروه آموزشی دانشگاه، هدف های گروه را تصریح کرده و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار می دهند، سپس نقش خود را بازنگری کرده و در راه آینده مطلوب، گروه آموزشی با برنامه ریزی در اجرای آن گام های اولیه را برمی دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت گروه آموزش مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی با استفاده از پرسشنامه های ارزیابی درونی شامل: هشت عامل مدیریت گروه، دوره های آموزشی، برنامه های درسی و غیردرسی، هیات علمی، دانشجویان، راهبردهای یادگیری و یاددهی، خدمات و تجهیزات آموزشی، پایان نامه ها و فرصت های مطالعاتی، سمینارها و دانش آموختگان انجام شد. داده ها با مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین کل نتایج ارزیابی درونی گروه مامایی در هر هشت عامل مطلوب تحلیل شد. بالاترین امتیاز کسب شده مربوط به دو عامل: دوره های آموزشی، برنامه های درسی و غیر درسی، وضعیت دانشجو با میانگین ۳، سپس به ترتیب: اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات (۲٫۸۵)، هیات علمی (۲٫۸)، راهبردهای یادگیری/ یاددهی (۲٫۵)، دانش آموختگان (۲٫۵)، پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی، سمینارها (۲٫۵) و کمترین امتیاز مربوط به امکانات و تجهیزات آموزشی (۲٫۴) بود.
نتیجه گیری: با توجه به تحلیل وضعیت موجود به کمک ارزیابی درونی، ارتقای امکانات و تجهیزات آموزشی، راه اندازی تحصیلات تکمیلی و فراهم نمودن زمینه اشتغال دانش آموختگان مامایی به نظر ضروری می رسد.