مقاله ارزیابی درونی مشخصات فردی و وضعیت آموزشی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۲ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی درونی مشخصات فردی و وضعیت آموزشی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی درونی
مقاله بهداشت محیط
مقاله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدزاده اربابی یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عالی قدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: سروی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: تفرجی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش و پژوهش دو رکن اصلی دانشگاه و به مانند دو بال یک پرنده، لازم و ملزوم همدیگر هستند. ارزشیابی برنامه های آموزشی از وظایف اصلی دانشگاه های علوم پزشکی کشور محسوب می شود. ارزشیابی درونی یکی از ابزارهای اعتبار سنجی است و نشان دهنده شرایط موجود از دیدگاه فراگیران و فرادهندگان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مشخصات و وضعیت آموزشی موجود رشته کاردانی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و ارائه فیدبک، انجام شده است.
روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی و تحلیلی مقطعی بود که در ۷ حوزه از ۹ حوزه بر اساس ده گام راهنمای ارزشیابی درونی اجرا شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزارهایی مانند تماس تلفنی، نامه نگاری، چک لیست و پرسشنامه، از ۴۵ نفر دانشجو جمع آوری گردید. اطلاعات گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. پس از پایان برنامه، برای اخذ پسخوراند لازم به مسئولان دانشکده و EDC دانشگاه ارسال شد.
یافته ها: در این مطالعه، میانگین سنی دانشجویان مورد پژوهش ۲۰٫۳ سال، ۹۷٫۸% دانشجویان مجرد، ۳۳% از دانشجویان مذکر و ۶۷% مونث، ۱۰۰% دانشجویان غیر شاغل، ۵۳% از دانشجویان بومی استان و بقیه غیر بومی تعیین گردید. ۷۲ شاخص توسط اعضای کمیته ارزیابی درونی دانشکده تعیین شد و ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که وضعیت آموزشی رشته کاردانی بهداشت محیط دانشکده بهداشت در سطح نیمه مطلوب قرار دارد. میانگین امتیاز، ۴۸٫۳۳ امتیاز از ۷۲ امتیاز بود که در سطح نیمه مطلوب قرار گرفت. بعبارتی، ۲۸% شاخص ها مطلوب، ۴۶% نیمه مطلوب و ۲۶% شاخص ها نیز نامطلوب ارزیابی گردید. در حوزه دانشجویان نیز ۸ شاخص بررسی گردید. ۱۹ امتیاز از ۲۴ امتیاز بدست آمد و وضعیت آموزشی دانشجویان در سطح مطلوب ارزیابی گردید.
نتیجه گیری: این ارزیابی حدود ۳۰ پیشنهاد مهم را جهت توسعه کمی و کیفی دانشکده و گروه بهداشت محیط و رشته بهداشت محیط برای مسوولان ارائه نمود، طوری که کمیته ای جهت پیگیری و به ثمر رساندن آن پیشنهادها تشکیل گردید. مهمترین مزیت این طرح، تدوین آئین نامه داخلی گروه بهداشت محیط بود.