مقاله ارزیابی دانش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به کاربردهای حرفه ای فناوری اطلاعات در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی دانش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به کاربردهای حرفه ای فناوری اطلاعات در ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله کاربرد
مقاله فناوری اطلاعات
مقاله دندانپزشکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی سیمین زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب جمعی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خرازی فرد محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بنابی مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پیشرفت دانش پزشکی سبب افزایش قابل توجه میزان پرونده ها، اسناد و مدارک پزشکی دارویی و بالینی شده است، لذا فناوری اطلاعات باید در راستای سازماندهی انواع منابع حوزه بهداشت و درمان به کارگرفته شود. این مطالعه به منظور ارزیابی دانش و عملکرد دندانپزشکان نسبت به کاربردهای حرفه ای فناوری اطلاعات (Information Technology: IT) انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی مقطعی پرسشنامه کتبی پس از تعیین روایی و پایایی، در بین دویست و بیست نفر از دندانپزشکان شرکت کننده در کنگره ۵۲ بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران و صد و بیست نفر از دندانپزشکان شهر تهران توزیع گردید. پرسشنامه مورد نظر شامل هفت سوال دانش، هشت سوال زمینه ای، ده سوال در زمینه کاربرد عمومی فناوری اطلاعات، سه سوال کاربرد حرفه ای فناوری اطلاعات بود. نتایج به وسیله آزمون آماری Regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از کل سیصد وچهل دندانپزشک شرکت کننده در این مطالعه ۳۰٫۴% و ۳٫۶% از آنها کامپیوتر شخصی نداشتند. پر مخاطبترین سایت های مورد استفاده دندانپزشکان شرکت کننده در مطالعه Google با ۹۴٫۳% و شبکه اجتماعی Facebook معادل ۶۹٫۸% بود. ۶۴٫۵% از آنها سایت تخصصی مناسب در حوزه شغلی خود را نمی شناختند. میانگین امتیاز دانش کسب شده توسط شرکت کنندگان 5.3 با انحراف معیار 2.5 بود. استفاده حرفه ای از IT در مردان بیشتر از زنان و در کسانی که عملکرد غیرحرفه ای بیشتری داشتند بیش از دیگران بود.
نتیجه گیری: اکثر دندانپزشکان شرکت کننده در این مطالعه فاقد دانش کافی در حیطه کاربردهای حرفه ای IT بودند و عملکرد عمومی حرفه ای دندانپزشکان ضعیف بود که نیازمند بذل توجه و ارائه آموزش می باشد.