مقاله ارزیابی خواص مکانیکی جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خواص مکانیکی جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوش های غیرمشابه
مقاله فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی
مقاله فولاد زنگ نزن آستنیتی
مقاله خواص مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شمعانیان مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: کثیری مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق خواص مکانیکی جوش های غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی ۳۲۷۵۰UNS به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور روش جوشکاری قوسی تنگستن – گاز با دو فلز پرکننده L25104 ER و LMo309ER استفاده شد. برای بدست آوردن ساختار مطلوب و خواص مکانیکی عالی در اتصال مذکور، کنترل عملیات حرارت ورودی و عملیات حرارتی پیش گرم، از جمله پارامترهای موثر و قابل کنترل است. ریزساختار فلزات جوش و بررسی سطوح شکست، با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین خواص مکانیکی شامل خمش، استحکام کششی، مقاومت در برابر ضربه، سختی و نیز شکست نگاری نمونه ها بررسی شد. در آزمون کشش تمامی نمونه ها از منطقه HAZ فلز پایه فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L و به صورت نرم دچار شکست شدند. بیشترین مقدار انرژی شکست مربوط به فلز جوش ۲۵۱۰۴L بود، نمونه جوش شده با فلز پرکننده ۲۵۱۰۴L بیشترین انعطاف پذیری را از خود نشان داد. بیشترین و کمترین مقادیر سختی به ترتیب مربوط به فلز جوش ۲۴۱۰۴L و فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۹LMo بود. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که برای اتصال غیرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی ۳۰۴L، ماده پرکننده ۲۵۱۰۴L ویژگی های بهینه ای را ارائه می دهد.