مقاله ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب – پلاستیک ساخته شده از ضایعات ساقه کلزا و پلی پروپیلن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۲۴ تا ۶۳۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه چوب – پلاستیک ساخته شده از ضایعات ساقه کلزا و پلی پروپیلن
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه کلزا
مقاله چندسازه
مقاله پلی پروپیلن
مقاله مقاومت به پیچ عمود بر سطح
مقاله جذب آب و واکشیدگی ضخامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رنگ آور حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرفرد ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب – پلاستیک ساخته شده با پودر پلی پروپیلن و ساقه کلزا و چوب با مورد بررسی قرار گرفت. پودر ساقه کلزای مورد استفاده به دو صورت با مغز و مغززدایی شده و مقدار آن در چهار سطح ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نسبت به جرم خشک چوب، عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه شاهد نیز از آرد چوب و پلی پروپیلن تهیه شد. خواص فیزیکی و مکانیکی تخته ها شامل مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، جذب آب و واکشیدگی ضخامت پس از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه وری در آب مطابق با استاندارد EN اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که افزایش نسبت اختلاط پودر ساقه کلزا به پودر چوب تا سطح ۲۵ درصد سبب افزایش مقاومت به پیچ عمود بر سطح شد. همچنین افزایش همین عامل تا سطح ۵۰ درصد باعث افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته نمونه ها شد. اما میزان بیشتر درصدهای بیان شده سبب کاهش مقاومت های مکانیکی گردید. افزایش نسبت اختلاط پودر کلزا به پودر چوب افزایش میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت ۲ و ۲۴ ساعت را در پی داشت. همچنین نمونه های بدون مغز (بافت اسفنجی ساقه کلزا) در تمامی تیمارها نسبت به چندسازه های حاوی مغز دارای کمترین میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت و بالاترین ویژگی های مکانیکی ذکر شده (مقاومت به پیچ عمود بر سطح، مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته) بودند.