مقاله ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت / پلی هیدروکسی بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خواص فیزیکی داربست کامپوزیت نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت / پلی هیدروکسی بوتیرات برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داربست
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله نانوکریستال
مقاله مهندسی بافت
مقاله پلی هیدروکسی بوتیرات
مقاله کامپوزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کهریزسنگی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروکسی آپاتیت به خاطر توانایی که در بازسازی استخوان دارد در مهندسی بافت استخوان نقش مهمی را ایفا می کند. در این تحقیق ابتدا پودر نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت (HAp) به روش تجزیه گرمایی از استخوان ران گاو در دمای ۹۰۰ oC تهیه و سپس داربست متخلخل سرامیکی هیدروکسی آپاتیت با درصدهای وزنی ۴۰، ۵۰ و ۶۰ به روش تکرارپذیری اسفنج پلی یورتان ساخته شد. سپس داربست ها توسط محلول پلی هیدروکسی بوتیرات (P3HB) در زمان های ۳۰ ثانیه و ۱ دقیقه پوشش دهی شدند. برای مطالعات فازی، ریخت شناسی و تعیین گروه های عاملی به ترتیب از دستگاه های مشخصه یابی XRD، SEM، TEM و FT-IR استفاده شد، در نتیجه با توجه به وجود هیدروکسی آپاتیت طبیعی با اندازه ذرات ۸۵ nm، داربستی با درصد وزنی ۵۰ و درصد تخلخل حدود ۹۰% و اندازه بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ mm بدست آمد که می تواند در مهندسی بافت استخوان کاربرد داشته باشد.