مقاله ارزیابی خواص التیامی استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت و صفحه رشد دمینراله شده گوساله جنینی در نقیصه استخوانی خرگوش (یک مطالعه حیوانی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خواص التیامی استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت و صفحه رشد دمینراله شده گوساله جنینی در نقیصه استخوانی خرگوش (یک مطالعه حیوانی)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غضروف رشد
مقاله ترمیم شکستگی
مقاله بافت استخوانی
مقاله خرگوش
مقاله جایگزین استخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیغم صادق امین
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: شادخواست محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش زمینه: هیدروکسی آپاتیت سنتزی، بتاتری کلسیم فسفات و سایر ترکیبات فعال زیستی ساختاری شبیه استخوان دارند و به همین دلیل در ارتوپدی کاربرد دارند. استفاده از جایگزین های بی خطر پیوند استخوانی، رو به افزایش است و در این مطالعه استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت به همراه پودر صفحه رشد جنین گاو و روند التیام استخوان بررسی گردید.
مواد و روش ها: دراین مطالعه ۱۵ خرگوش نیوزلندی به صورت تصادفی به ۳ گروه مساوی تقسیم شدند. قطعه استخوانی به شکل طولی به اندازه دو برابر عرض استخوان رادیوس برداشته شد. در گروه اول نقیصه ایجاد شده با هیدروکسی آپاتیت، در گروه دوم با هیدروکسی آپاتیت و پودر صفحه رشد جنینی و در گروه سوم با پودر صفحه رشد جنینی پر شد. ارزیابی پرتونگاری و هیستوپاتولوژی انجام شد و داده ها مورد بررسی آماری قرار گرفت.
یافته ها: در ۵۶ روز پس از عمل، از نظر تشکیل استخوان و باز آرایی آن، اختلاف معنی داری بین گروه ها وجود داشت (p=0.03). پنجاه و شش روز پس از جراحی گروه ۲ نسبت به دو گروه دیگر از نظر آماری برتری داشت. در ارزیابی هیستوپاتولوژی اختلاف معنی داری بین گروه ها دیده نشد (p³۰٫۰۵).
نتیجه گیری: هیدروکسی آپاتییت نقش هدایت کننده، و پودر صفحه رشد نقش القاء کننده در استخوان سازی داشتند که باعث بهبود و تسریع روند التیام نقیصه استخوانی نسبت به دو گروه دیگر گردید.