مقاله ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ های آهکی سازند آسماری در ساخت گاه سدهای خرسان ۱ و ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۰۵۹ تا ۱۰۷۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سنگ های آهکی سازند آسماری در ساخت گاه سدهای خرسان ۱ و ۲
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهک آسماری
مقاله خصوصیات ژئومکانیکی
مقاله سنگ بکر
مقاله فاکتورهای زمین شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوییان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ بکر در پروژه های عمرانی از قبیل فضاهای زیرزمینی، سدها، پی ها و پایداری شیب ها که با سنگ سرو کار دارند از اهمیت چشم گیری برخوردار است. ارائه دقیق پارامترهای ژئومکانیکی نظیر مقاومت فشاری و مدول تغییرشکل سنگ، از نقطه نظر طراحی ها نقش به سزایی دارد. ارزیابی این پارامترها اغلب هزینه بر، وقت گیر و بعضا به لحاظ اجرایی مشکل است و ارائه معیاری برای تخمین مناسب آن ها می تواند در راستای تعداد، نوع آزمایش ها و صحت سنجی نتایج راه گشا باشد. از آن جا که سازند آسماری به طور گسترده ای در بخش چشم گیری از غرب و جنوب غرب کشور رخ نمون دارد و پروژه های بزرگ مهندسی در ارتباط با این سازند است، بدین لحاظ به موضوع مذکور توجه شده است. مقاله حاضر با تجزیه و تحلیل داده های آزمایشگاهی دو پروژه مهم مربوط به ساخت گاه سدهای خرسان ۱ و ۲ که عمدتا در سازند آهکی آسماری بالایی است، خصوصیات فیزیکی، مکانیکی، دینامیکی و دوام داری سنگ بکر و عوامل زمین شناسی کنترل کننده تغییرات آن ها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل می کند و محدوده تغییرات آن ها با روابط تجربی با تقریب مناسبی ارائه شده است.