مقاله ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و دماهای کاردینال گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgar)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درجه حرارت
مقاله رازیانه
مقاله سرعت جوانه زنی
مقاله متوسط زمان جوانه زنی
مقاله مدل های رگرسیونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری محلاتی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کمایستانی نفیسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جوانه زنی فرآیند فیزیولوژیکی است که در استقرار مطلوب و عملکرد نهایی گیاه عامل مهم و تعیین کننده ای بشمار می رود. این فرآیند توسط عوامل محیطی متعددی مانند درجه حرارت، رطوبت و نور تحت تاثیر قرار می گیرد و در این میان درجه حرارت تاثیر مهمی بر خواب و جوانه زنی بذور دارد. به همین منظور جهت ارزیابی سطوح مختلف درجه حرارت بر شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه و تعیین دمای کاردینال (حداقل، بهینه و حداکثر) این گیاه، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با هشت سطح دمایی (۱، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۴۰ درجه سانتی گراد) و چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که جوانه زنی این گیاه در دامنه وسیعی صورت نمی گیرد، به طوری که جوانه زنی این گیاه در گستره دمایی ۳۰- ۱۵ درجه سانتی گراد صورت گرفته اما بالاترین درصد جوانه زنی مربوط به دمای ۱۵ درجه سانتی گراد بوده است. سرعت جوانه زنی در دامنه ۲۵- ۱۵ درجه سانتی گراد از لحاظ آماری مشابه و تنها در خارج از این محدوده کاهش معنی داری را نشان داد. متوسط زمان جوانه زنی تحت تاثیر تیمارهای درجه حرارت قرار گرفته و کوتاهترین زمان لازم برای جوانه زنی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد مشاهده شد. بهترین مدل در ارتباط با دمای کاردینال این گیاه مدل پنج پارامتری بتا بود و با توجه به نتایج بدست آمده از این مدل، دمای مطلوب جوانه زنی در مورد رازیانه ۱۹ درجه سانتی گراد، حداقل دمای مورد نیاز ۱۰ درجه سانتی گراد و حداکثر ۴۳ درجه سانتی گراد بدست آمد.