مقاله ارزیابی خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر به شهروندان بوکان، مهاباد و شاهین دژبا استفاده از مدل TOPSIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر به شهروندان بوکان، مهاباد و شاهین دژبا استفاده از مدل TOPSIS
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوکان
مقاله مهاباد
مقاله شاهین دژ
مقاله هلال احمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمر غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مرادی لقمان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به ماهیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان های مختلف به شهروندان دیر زمانی است، که در چارچوب ها و با سنجده های متفاوتی انجام می شود، با این تفاوت که در جوامع کهن تامین خدمات آموزشی و بهداشتی تنها به شهرهایی مختص می شد، که برای لشکریان پادشاه خراج می پرداختند و مالیات می دادند، حال آنکه امروزه جایگاه شهرها در اقتصاد ملی هر چند هنوز به صورت محدود در خدمات رسانی ها دارای اهمیت است ولی قدر مسلم عنصر تعیین کننده به حساب نمی آید و جوامع شهری هر چند کوچک و محدود خدمات موجود در شهرهای بزرگ را طالب می باشند، یکی از این خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر می باشد.آنچه مسلم است این ارزیابی های صورت گرفته تاکنون از مواضع علمی و آکادمیک چندانی برخوردار نبوده است و صرفا در آن ها تاکید بر الگوهای سنتی خدمات رسانی بوده است، با توجه به هدف پژوهش حاضر ارزیابی خدمات ارائه شده از سوی جمعیت هلال احمر به شهروندان بوکان،مهاباد و شاهین دژبا استفاده از مدل TOPSIS می باشد.داده ها طی شش مرحله مورد تحلیل قرار گرفت، به این نحو که کمی کردن ماتریس داده ها و انجام عمل بی مقیاس سازی با تعیین راه حل ایده آل و منفی پژوهش بهترین مقادیر برای هر کدام از این شاخص ها انتخاب گردید، سپس میزان فاصله هر کدام از شاخص های مورد بررسی با شاخص ایده آل مثبت سنجیده شد و با تعیین نزدیکی نسبی داده ها به رتبه بندی شاخص ها اقدام گردید. نتایج نشان می دهد، نتایج نهایی محاسبات مدل به صورت A3>A1>A2 اولویت بندی می شود که بوکانA2، مهابادA1 و شاهین دژ A3 می باشد.