مقاله ارزیابی حساسیت مراحل پوره سن اول و حشره بالغ سفید بالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae، به حشره کش های نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۰ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۱۳ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی حساسیت مراحل پوره سن اول و حشره بالغ سفید بالک گلخانه، (Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae، به حشره کش های نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سفید بالک گلخانه
مقاله ایمیداکلوپرید
مقاله دینوتفوران
مقاله تیامتوکسام
مقاله زیست سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادی آموزگارفر ندا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی گرجان عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: بنی عامری ولی اله
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سفید بالک گلخانه، (Westwood) Trialeurodes vaporariorum، آفتی است که به خوبی در کشت های گلخانه ای گسترش پیدا کرده است و یکی از آفات مهم گلخانه ای در جهان می باشد. با توجه به تعداد نسل زیاد و پتانسیل مقاومت به آفت کش ها در سفید بالک ها، بررسی و تحقیق در مورد حشره کش های پرکاربرد از جمله ترکیبات نئونیکوتینوئیدی برای یافتن حشره کش های مناسب تر ضرورت دارد. در این تحقیق، سفید بالک ها از گلخانه ای در محلات از روی گیاه ژربرا جمع آوری و روی بوته های توتون در آزمایشگاه، در دمای حدود ۲±۲۵ درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد، دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی پرورش داده شدند. حساسیت سفید بالک گلخانه به چند حشره کش نئونیکوتینوئیدی شامل ایمیداکلوپرید SC35% (کنفیدور)، تیامتوکسام SC21.6% (آکتارا) و دینوتفوران SG20% (استارکل) روی حشرات بالغ و پوره سن اول به وسیله آزمایش های زیست سنجی از نوع غوطه ور کردن برگ های آلوده مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی حساسیت و درصد تلفات حشرات بالغ ۲۴ ساعت پس از تماس آن ها با برگ های تیمار شده انجام گردید. مقدار LC50 به دست آمده حشره کش های ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و دینوتفوران در آزمایش ها به ترتیب ۱۳۰٫۴۸، ۵۲٫۸۹ و ۹۳٫۵۵ پی پی ام بر اساس ماده موثره تعیین گردید. نتایج نشان داد که حشرات بالغ بیشترین حساسیت را به تیومتوکسام دارند و پس از آن به ترتیب دینوتفوران و ایمیداکلوپرید قرار می گیرند. ارزیابی حساسیت و درصد تلفات پوره سن اول ۷۲ ساعت پس از تماس آن ها با برگ های تیمار شده انجام شد. مقدار LC50 حشره کش های ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و دینوتفوران در آزمایش ها به ترتیب ۲۶٫۶۵، ۱۲٫۶۲ و ۱۵٫۴۸ پی پی ام بر اساس ماده موثره تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، تمامی حشره کش های آزمایش شده روی پوره سن اول سفید بالک گلخانه خاصیت سمی بیشتری نسبت به حشرات بالغ داشتند و حشره کش تیامتوکسام در بین حشره کش های نئونیکوتینوئیدی، روی دو مرحله پوره سن اول و بالغ سفید بالک گلخانه سمی ترین بود. همچنین، حشره کش های دینوتفوران و ایمیداکلوپرید نیز در کنترل پوره سن اول و حشره بالغ موثر بودند.