مقاله ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی حساب ذخیره ارزی از دیدگاه خبرگان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حساب ذخیره ارزی
مقاله صندوق نفتی
مقاله قانون برنامه سوم
مقاله شوک های مالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: شکرابی فیروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای ۴۱ خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال ۱۳۸۶ با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آن ها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثربخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.