مقاله ارزیابی تکنیک مولکولی تکثیر هم دما به واسطه حلقه در تشخیص کراتیت های آدنوویروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۷۱۳ تا ۱۷۲۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تکنیک مولکولی تکثیر هم دما به واسطه حلقه در تشخیص کراتیت های آدنوویروس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوویروس
مقاله تکثیر هم دما به واسطه حلقه
مقاله کراتیت
مقاله DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تک روستا معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آدنوویروس ها از مهم ترین عوامل ایجاد عفونت های چشم می باشند. شناسایی سریع و به موقع کراتیت آدنوویروسی برای درمان مناسب و جلوگیری از گسترش بیماری از مسایل عمده در تشخیص این ویروس است. روش های تشخیص این ویروس دارای محدودیت هایی هستند و امکان استفاده از آن ها به راحتی و در همه مراکز تشخیصی وجود ندارد. در این تحقیق با کمک تکنیک مولکولی تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP یا Loop mediated isothermal amplification)، این ویروس در بیماران با دقت، سرعت و سهولت بیشتری تشخیص داده شد.
روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در سال ۱۳۹۱ بر روی ۸۶ بیمار مشکوک به کراتیت آدنوویروسی مراجعه کننده به بیمارستان فارابی و لبافی نژاد تهران انجام شد. DNA نمونه های بیماران به روش Boiling و DNG-Plus استخراج شد. پرایمرهای ویژه برای تکنیک LAMP به وسیله نرم افزار Primer explorer نسخه ۴ طراحی گردید. آزمون های حساسیت و ویژگی برای تست LAMP انجام شد و سپس بر روی نمونه ها بهینه گردید و محصول LAMP به وسیله اضافه کردن سایبرگرین، بررسی شد.
یافته ها: تست LAMP بر اساس پلاسمید حاوی کل ژنوم آدنوویروس اپتیمایز گردید. حساسیت تست در حد یک پارتیکل ویروس ارزیابی شد و هیچ واکنش مثبتی با سایر عوامل در تست ویژگی، ایجاد نشد. از ۸۶ نمونه مشکوک به کراتیت آدنوویروسی، ۲۸ نمونه (۳۲ درصد) در تست مثبت شدند.
نتیجه گیری: استفاده از تکنیک مولکولی LAMP در این تحقیق برای تشخیص کراتیت آدنوویروسی نشان داد که این تکنیک، دارای حساسیت و دقت بالایی می باشد و روشی سریع و قابل اعتماد برای تشخیص عفونت هایی مانند کراتیت، که برای درمان رضایت بخش نیازمند تشخیص سریع است، می باشد.