مقاله ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و برنامه ریزی از صفحه ۱۴۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توسعه اکوتوریسم پایدار در شهر کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه
مقاله اکوتوریسم پایدار
مقاله فرصت ها
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: صفرآبادی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکوتوریسم یا طبیعت گردی یکی از شاخه های گردشگری است که مبتنی بر جاذبه های طبیعی است. شناسایی مناطق مستعد طبیعت گردی و برنامه ریزی برای این مناطق، به منظور جذب علاقه مندان و ایجاد امکانات زیربنایی برای آن ها از جمله راهکارهای توسعه صنعت اکوتوریسم است. شهر کرمانشاه جزو مناطق دارای قابلیت های طبیعت گردی بالا و همچنین برخوردار از جاذبه های فرهنگی و تاریخی غنی در زمینه گردشگری است، در این پژوهش سعی شده است تا چالش ها و فرصت های طبیعت گردی این شهر با استفاده از مدل راهبردی SWOT ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای دستیابی به اکوتوریسم پایدار منطقه ارائه گردد. نوع پژوهش کاربردی – توسعه ای است و با روش توصیفی – تحلیلی به جمع آوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای و پرسشنامه ای اقدام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده آن است که؛ طبیعت بکر و توان اکوتوریستی بالا با امتیاز وزنی ۰٫۴۵ و آب و هوای متنوع با امتیاز وزنی ۰٫۳۲ مهم ترین نقاط قوت، عدم معرفی صحیح جاذبه ها با امتیاز وزنی ۰٫۳۲ مهم ترین نقطه ضعف، اشتغال زایی با امتیاز وزنی ۰٫۳۶ و سازماندهی مدیریت بازدیدها با امتیاز وزنی ۰٫۲۸ مهم ترین فرصت ها و نداشتن برنامه های اصولی و از پیش مطالعه شده با امتیاز وزنی ۰٫۴۰ مهم ترین تهدید توسعه پایدار اکوتوریسم منطقه به حساب می آیند.