مقاله ارزیابی توان سرزمین بر مبنای تحلیل فازی به منظور توسعه کاربری جنگلکاری در حوزه آبخیز سد قشلاق، استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان سرزمین بر مبنای تحلیل فازی به منظور توسعه کاربری جنگلکاری در حوزه آبخیز سد قشلاق، استان کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی سرزمین
مقاله تئوری فازی
مقاله جنگلکاری
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی میرقائد فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: سوری بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه کاربری جنگلکاری در سرزمین بر اساس توان بالقوه و بالفعل آن علاوه بر فواید اقتصادی و تفریحی می تواند در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سودمند واقع شود. این پژوهش با هدف ارزیابی توان سرزمین برای توسعه کاربری جنگلکاری در حوزه آبخیز سد قشلاق واقع در غرب ایران (در سال ۱۳۹۰) جهت حفاظت و افزایش توان بیولوژیک اکوسیستم های آن صورت پذیرفت. ابتدا معیارهای زیست محیطی موثر در ارزیابی توان سرزمین برای توسعه کاربری جنگل کاری بر مبنای نظرات کارشناسی و منابع کتابخانه ای مشخص و سپس طی عملیات میدانی و استفاده از منابع اطلاعاتی دیگر داده های زیست محیطی مورد نظر تهیه شدند. در مرحله بعد نقشه سازی داده ها، آنالیز و همپوشانی آن ها بر مبنای روش گزینش فازی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام پذیرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نقشه ارزیابی توان سرزمین آبخیز در دو کلاس شامل مناطق قابل توسعه و غیرقابل توسعه و همچنین نقشه طبقه بندی شده مناطق قابل توسعه در پنج کلاس برای توسعه کاربری جنگل کاری بدست آمد. نتایج نشان داد که طی روش گزینش فازی فقط می توان سرزمین را در دو کلاس قابل توسعه و غیر قابل توسعه برای یک نوع کاربری ارزیابی نمود و این روش در طبقه بندی نهایی یگان های زیست محیطی ناتوان است. همچنین مشخص گردید که طبقات توان خیلی مطلوب، مطلوب، متوسط، کم، خیلی کم و مناطق غیر قابل توسعه برای کاربری جنگل کاری به ترتیب ۵، ۲۰، ۲۴، ۱۴، ۶ و ۳۱ درصد از کل مساحت منطقه را به خود اختصاص داده اند.