مقاله ارزیابی توان اکولوژیک تالاب بامدژ خوزستان با تاکید بر جنبه های حفاظتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توان اکولوژیک تالاب بامدژ خوزستان با تاکید بر جنبه های حفاظتی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب
مقاله ارزش حفاظتی
مقاله ارزش اکولوژیکی
مقاله ارزیابی سریع
مقاله روش TOPSIS
مقاله تالاب بامدژ
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوزی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی مجد نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب بامدژ در ۴۰ کیلومتری شمال با مساحت ۴۰۰۰ هکتار واقع شده است. تالاب بامدژ تالابی طبیعی واجد ارزش های فراوان اکولوژیک، علمی، تفرجی و اقتصادی است که در صورت حفظ و احیاء آن می تواند به صورت مجموعه ای خود تنظیم تمام ارزش های خود را به منصه ظهور رساند.
در ابتدا محدوده مطالعاتی مشخص شد. پس ازآن انتخاب گردید و نمونه برداری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. طی آزمایشاتی BOD5، COD، نیترات، فسفات، pH، هدایت الکتریکی، کدورت، دما، DO، شوری، TSS و TDS آب تالاب اندازه گیری شد. ارزیابی کیفیت آب ایستگاه ها برپایه نظام شاخص کیفیت آب صورت پذیرفت. ارزیابی اکولوژیک منطقه با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی سریع و TOPSIS انجام گرفت. در این روش منابع پایه به ۱۳ گروه شامل: وسعت تالاب، پوشش گیاهی اطراف تالاب، پهنای بافر، وضعیت خاک، اتصال با سایر منابع آبی، عمق تالاب، منبع تامین آب تالاب، زمان آبدار بودن تالاب، اختلالات طبیعی، توسعه زیستگاه، نوع تالاب، پوشش تالاب و تنوع زیستی گیاهان تالاب تقسیم گردیدند. از مقایسه شاخص کیفیت سالانه هر ایستگاه با جدول شاخص کیفیت آب چنین نتیجه گیری شد که ایستگاه سوم در گروه سوم دارد و ایستگا ه های اول، دوم و چهارم در گروه چهارم طبقه بندی نظام شاخص کیفیت آب قرار دارد. در نهایت تالاب بامدژ ۵۹ امتیاز از ۸۵ امتیاز ممکن روش ارزیابی سریع را کسب نمود. این امر مبین آن است که تالاب دارای ارزش حفاظتی مطلوب (درجه ۲) است. جهت تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل اکولوژیکی از روش TOPSIS استفاده شد. نتایج این بررسی نیز موید آن بود که زمان آب دار بودن تالاب با وزن ۱٫۴۸۳ به عنوان مهم ترین معیار ارزشی تالاب شناخته می شود.