مقاله ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژئوتوریسم
مقاله ژئومورفوسایت
مقاله روش پرالونگ
مقاله تالاب
مقاله پل دختر
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش بر روی ژئوتوریسم متمرکز است که جایگاه ویژه ای در بخش بازار گردشگری پایدار دارد و از سوی نشنال جئوگرافیک به عنوان نوعی از گردشگری تعریف شده که به حقظ یا تقویت ویژگی های جغرافیایی شامل فرهنگ، زیبایی شناسی، میراث زمین و رفاه ساکنان یک منطقه می پردازد. یکی از این جاذبه های طبیعی تالاب های زیبای پل دختر این است که به عنوان مکان های توریستی ژئومورفولوژیک تعریف می شوند. این منطقه از نظر جغرافیایی در ۴۷ درجه و ۴۳ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۴۷ ثانیه عرض شمالی و در ارتفاع ۶۸۰ متری از سطح دریا واقع شده است. به منظور ارزیابی و رتبه بندی عیار های موجود در مکان های ژئومورفیکی تالاب های پل دختر از روش پرالونگ استفاده شده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل کامل این مکان از لحاظ ارزش های علمی، اقتصادی، زیبایی شناختی و فرهنگی، ارتباطی بین توانمندی های ژئوتوریستی این منطقه با یکدیگر ایجاد گردید. به دنبال توصیف اهداف و روش های ارزیابی و شناسایی ویژگی های تالاب های پل دختر، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارزش علمی و زیبایی شناسی مکان طرح شده نسبت به سایر معیارها رتبه های اول و دوم را کسب نموده، در حالی که ارزش اقتصادی و شدت عیار بهره وری این مکان پایین ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. وجود چنین وضعیتی نشانگر ناشناخته ماندن این منطقه، عدم هماهنگی بین برنامه ریزان، ضعف مدیریتی سازمان های ذیربط و ناکافی بودن سطح دانش آنها در زمینه ژئوتوریسم است که همین امر در کند بودن آهنگ توسعه استان موثر بوده است.