مقاله ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال آلوئولار تحتانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۰۶ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال آلوئولار تحتانی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله عصب آلوئولار تحتانی
مقاله مولر سوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقی مهکامه
جناب آقای / سرکار خانم: غزنوی آیسان
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نشان سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رادیوگرافی پانورامیک، رادیوگرافی انتخابی قبل از جراحی دندانهای عقل نهفته است، اما در مورد توانایی این رادیوگرافی در تعیین ارتباط ریشه مولر سوم و کانال دندانی تحتانی اختلاف نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تعیین رابطه ریشه مولر سوم فک پایین با کانال دنتوآلوئولار (IAN) می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه که با روش Diagnostic accuracy انجام شد، صد نمونه رادیوگرافی پانورامیک به وسیله پنج دستیار جراحی فک و صورت مورد بررسی قرار گرفت. آنان دیدگاههای پیش از جراحی خود را در ارتباط با مورفولوژی ریشه و رابطه دندان مولر سوم با کانال آلوئولار تحتانی در تصویر پانورامیک ارائه دادند و نظرات فوق با یافته های پس از جراحی مقایسه گردید. در این مطالعه از آنالیز آماری تکرارپذیری کاپا و Weighted kappa، استفاده شده است.
یافته ها: از بین صد نمونه مورد مطالعه، در ۸۸ نمونه در مرحله جراحی ارتباط با کانال مشاهده نشد، در حالی که در ۱۲ نمونه این ارتباط مشاهده گردید. حساسیت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک %۸۳٫۳، ویژگی %۸۳، ارزش اخباری مثبت %۴۰ و ارزش اخباری منفی آن %۹۷٫۳ برآورد گردید. میزان Accuracy کلی نیز %۸۵ محاسبه گردید. ضریب تکرارپذیری کاپا، %۶۱ و ضریبWeighted kappa ، %۷۹ محاسبه شد.
نتیجه گیری: رادیوگرافی پانورامیک همچنان می تواند به عنوان در دسترسترین و قابل اعتمادترین روش مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا با توجه به ارزش اخباری منفی آن می تواند در صورت ارتباط ریشه دندان با کانال آلوئولار تحتانی با دقت %۹۷٫۳ آن را نشان دهد. ارزش رادیوگرافی پانورامیک در تعیین نوع ریشه ها پایین است.