مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشهای زراعی ایران از صفحه ۶۵۹ تا ۶۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله صفات زراعی
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله کنجد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری فروز
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های اصلاحی حاصل از توده های بومی کنجد، ۷۰ ژنوتیپ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۲ تکرار، در سال ۱۳۸۷ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که لاین های مورد مطالعه از لحاظ کلیه صفات از جمله تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته و عملکرد دانه با هم تفاوت معنی دار داشتند. با توجه به تفاوت اندکی که بین ضرایب تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در اکثر صفات وجود داشت، این طور استنباط می شود که اکثر تنوع مشاهده شده به علت عوامل ژنتیکی می باشد. عملکرد دانه در ژنوتیپ ها بین ۱۰۸۹ تا ۴۶۵۰ کیلوگرم در هکتار متغیر بود. یک لاین اصلاحی انتخاب شده از توده بیرجند دارای طولانی ترین دوره رسیدگی (۱۷۰ روز) و ژنوتیپ یکتا دارای کمترین میانگین (۱۱۸ روز) برای این صفت بود. ارتفاع بوته ژنوتیپ ها بین ۱۲۳ تا ۱۷۹ سانتی متر و صفت تعداد کپسول در بوته بین ۴۶ تا ۱۸۱ عدد تغییرات داشت. در این مطالعه صفت تعداد شاخه در بوته دارای بیشترین میزان وراثت پذیری عمومی (۸۱٫۱%) بود. وراثت پذیری عمومی عملکرد دانه ۷۵٫۵ درصد بدست آمد. بر اساس تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها در ۳ دسته مختلف قرار گرفتند و اختلاف معنی داری در بین گروه ها برای صفات مختلف به جز تعداد روز تا رسیدگی وجود داشت. ژنوتیپ های گروه دوم دارای تعداد کپسول در بوته و عملکرد دانه بیشتری بودند و می توان در برنامه های به نژادی از آن ها برای بهبود این صفات استفاده کرد، ضمن اینکه از ژنوتیپ های گروه اول نیز می توان برای بهبود و کاهش ارتفاع بوته و تعداد شاخه در بوته بهره برد.