مقاله ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) بومی ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) بومی ایران با استفاده از نشانگرهای AFLP
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شنبلیله
مقاله توده بومی
مقاله AFLP
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادق زاده اهری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن دخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی عبدالکریم
جناب آقای / سرکار خانم: عمری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این بررسی به منظورارزیابی تنوع ژنتیکی در بین و درون بیست توده شنبلیله بومی ایران و با انتخاب تصادفی هشت تک بوته (لاین) از هر توده با استفاده از نشانگرهای AFLP انجام شد. استفاده از پنج جفت آغازگر انتخابی ۱۴۷ نوار در محدوده ۵۰۰-۵۰ جفت باز تولید کرد که از این تعداد، ۱۲۸ نوار (۸۷%) چند شکل بود. محتوای اطلاعات چند شکلی برای هر توده بین ۰٫۷۹ در توده کاشان (خالص ترین توده) تا ۰٫۹۳در توده های بروجرد و خراسان (ناخالص ترین توده ها) متغییر بود. نتایج تجزیه واریانس داده های مولکولی (AMOVA) نشان داد که، ۷۵% از واریانس کل مربوط به تنوع درون توده ای بوده و تنوع ژنتیکی مطلوبی در درون توده های مورد مطالعه وجود داشت. دامنه تغییر ضرایب تشابه ژنتیکی بین لاین ها از ۴۴% تا ۹۴% بود. همچنین نتایج حاکی از کارآیی مناسب نشانگرهای AFLP در ارزیابی تنوع ژنتیکی شنبلیله بود.