مقاله ارزیابی تناسب اراضی برای ایجاد آرامستان با استفاده از GIS و مدل های FTOPSISS و PROMETHEE (مطالعه موردی:شهرلیکک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تناسب اراضی برای ایجاد آرامستان با استفاده از GIS و مدل های FTOPSISS و PROMETHEE (مطالعه موردی:شهرلیکک)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیکک
مقاله مکانیابی آرامستان
مقاله TOPSISS و PROMETHEE
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی پور مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محل دفن درگذشته گان در ادیان و فرهنگ های مختلف و حتی در مناطق مختلف با رویکردی های متفاوت و گاها متضاد مواجه است؛ این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از گذشته های دور تا هم اکنون می باشد. با توجه به اثرات زیست محیطی و اجتماعی آرامستان، دقت در انتخاب مکان مناسب برای احداث آن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق پس از تعیین عوامل بیرونی و درونی موثر در مکانیابی گورستان مانند فاصله از شهر، شیب، زمین شناسی، دسترسی، جهت باد، جهت توسعه، جنس خاک و پوشش اراضی اطراف شهر، با استفاده از روش های تاپسیس فازی و Promethee و با نظرخواهی از کارشناسان وزن های هریک از عوامل مذکور محاسبه و در نهایت در محیط GIS ضرورت مکانیابی آرامستان های شهری مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از مدل های بهینه در محیط نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، روشی برای مکانیابی آرامستان های جدید ارائه گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کلاس از کل مساحت (۷۱٫۱۵۲۸ کیلومتر مربع) منطقه مورد مطالعه نزدیک به بیست درصد (۴۵٫۱۹%) با روش فازی تاپسیس به کلاس کاملا نامناسب برای هدف تحقیق اختصاص یافته در صورتی که با روش پرامیتی تنها ۹۷٫۱۲% درصد به این کلاس اختصاص پیدا کرده است. از طرف دیگر ۱۰٫۳ و ۱۶٫۶ درصد به ترتیب با استفاده از مدل های فازی تاپسیس و پرامیتی به کلاس کاملا مناسب اختصاص یافته است.