مقاله ارزیابی تکرارپذیری روش اندازه گیری کمی مهارت های ترسیمی دست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تکرارپذیری روش اندازه گیری کمی مهارت های ترسیمی دست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ترسیمی
مقاله آسیب دست
مقاله تکرارپذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنجری محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مفتاحی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: سیدمحسنی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده قربان
جناب آقای / سرکار خانم: سوهانی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای آسیب های دست، نیاز به ارائه روشی کمی که بتواند در عین سهولت انجام، با دقت و عینیت روند بهبود درمان را ارزیابی نماید و معیاری از میزان بهبودی بیمار در طول دوره درمانی به دست دهد ضروری به نظر می رسد. به عنوان اولین قدم در اثبات کارایی روش مد نظر، در این تحقیق تکرارپذیری بین جلسه ای معیارهای کمی بررسی شده است.
روش بررسی: اندازه گیری مهارت های ترسیمی دست در ۱۵ نفر به وسیله ترسیم شکل دایره با دو سرعت ترجیحی و حداکثر و شکل مارپیچ صرفا با سرعت ترجیحی با دو بار تکرار از هر آزمودنی بررسی شد. ثبت دیجیتال ترسیمات توسط Tablet PC به همراه نرم افزار خاص با متوسط نرخ نمونه برداری ۱۲۰ هرتز انجام گرفت.
یافته ها: متغیرهای کمی محاسبه شده برای ترسیم دایره و مارپیچ با سرعت ترجیحی تکرارپذیر بودند (۰٫۵۵< ICC <0.85)، لذا می توان از آنها در کمی کردن ترسیمات استفاده کرد. نتایج مربوط به رسم دایره با سرعت حداکثر، تکرارپذیر نبودند (ICC<0.5).
نتیجه گیری: تحلیل تکرارپذیری نشان داد که معیارهای مربوط به رسم دایره با سرعت حداکثر تکرارپذیر نیستند و نمی توان از آنها برای تعقیب پیشرفت حرکات ترسیمی استفاده کرد. این امر ممکن است به این دلیل باشد که افراد طی گذشت زمان آزمون، تغییرات زیادی را در مقدار سرعت ترسیم خود بروز می دهند. از سویی، پارامترهای رسم مارپیچ و دایره با سرعت ترجیحی، از تکرارپذیری بهتری برخوردار هستند و در تحقیقات می توان از آنها برای کمی سازی ترسیمات استفاده نمود.