مقاله ارزیابی تغییرات رنگی در لایه کوپریت تحت تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در پاک سازی آلیاژهای مس تاریخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافت های تاریخی فرهنگی) از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تغییرات رنگی در لایه کوپریت تحت تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در پاک سازی آلیاژهای مس تاریخی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاتین کوپریت
مقاله برنزهای تاریخی
مقاله پاک سازی
مقاله رنگ سنجی
مقاله تاثیرات بصری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی کاخکی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گلعذار محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مواد شیمیایی استفاده شده در پاک سازی اشیای برنزی تاریخی نه تنها می تواند باعث انحلال و تخریب لایه های پاتین شود بلکه در مواردی نیز ممکن است سبب تغییرات بصری در لایه های خوردگی شود. مطالعات انجام شده در زمینه مواد پاک سازی، بیشتر متمرکز بر میزان انحلال لایه های خوردگی بوده و کمتر تاثیرات بصری ناشی از مواد شیمیایی پاک سازی بر لایه پاتین بررسی شده است. از آنجا که اشیای باستانی هم از نظر سندیت تاریخی و هم از جنبه های زیبایی شناسی مورد توجه هستند، ارزیابی میزان آسیبی که درنتیجه درمان های حفاظتی به هر یک از این دو جنبه وارد می شود، ضرورت دارد.
از این رو در مقاله حاضر، بررسی میزان تغییرات بصری (تغییرات رنگی) لایه پاتین بر اثر مواد شیمیایی پاک سازی، مورد مطالعه قرار گرفته است. بنابر اهمیت کوپریت به عنوان پاتین و یکی از محصولات خوردگی که در بسیاری از اشیای برنزی تاریخی دیده می شود، ارزیابی تغییرات رنگی اکسید مس (I)، Cu2O، تحت تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در پاک سازی اشیای برنزی تاریخی بررسی شده است. بدین منظور، لایه کوپریت به صورت آزمایشگاهی با روش الکتروشیمیایی روی سطح مس ایجاد شد. سپس نمونه ها در محلول هایی از کالگون، دی سدیم اتیلن دی آمین تترااستیک اسید (Na2-EDTA)، تترا سدیم اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Na4-EDTA)، سدیم تری پلی فسفات (STPP)، سیتریک اسید، فرمیک اسید، گلیسرول قلیایی، نمک راشل قلیایی و آب مقطر غوطه ور شدند. رنگ لایه کوپریت قبل و بعد از یک ساعت غوطه وری در هر یک از محلول ها، با استفاده از رنگ سنج اندازه گیری شد.
در نهایت، نتایج به دست آمده نشان داد که Na2-EDTA، فرمیک اسید و سیتریک اسید، بیشترین تغییرات بصری را در سطح کوپریت ایجاد می کنند. نمک راشل قلیایی، گلیسرول قلیایی،Na4-EDTA  و آب مقطر، تغییرات رنگی کمتری را در لایه کوپریت پدید آورند. در این میان کالگون و STPP هم، کمترین تاثیر بصری را داشتند.