مقاله ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی ایران در دهه آینده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله بازدهی
مقاله نیروگاه حرارتی
مقاله سوخت
مقاله انتشارات
مقاله هزینه اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیعه بیگی اندیشه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانیه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده لطفی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات متعددی در زمینه تغییر اقلیم در مناطق مختلف جهان صورت گرفته که در بسیاری از مطالعات اثر تغییرات پارامترهای هواشناسی بر عملکرد بخش انرژی بررسی شده است. در این تحقیق با استفاده از نتایج محاسبات تغییر اقلیم در استان های ایران که از روش ریز مقیاس نمایی با شبکه عصبی حاصل شده ، به بررسی اثر آن بر عملکرد بخش تولید انرژی در نیروگاه های کشور در دهه آینده پرداخته شده است. محاسبات نشان می دهد که به طور متوسط بازدهی نیروگاه های گازی حدود ۰٫۶% به ازای هر ۱ درجه افزایش دما، کاهش می یابد. همین طور بازدهی نیروگاه های بخاری و ترکیبی به طور میانگین حدود ۰٫۵ و ۰٫۴% کاهش می یابد. با توجه به نتایج تغییر اقلیم در ایران، در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۱٫۱۳oC افزایش خواهد یافت پس از بررسی دقیق میانگین افزایش دمای موثر بر عملکرد نیروگاه ها در کل کشورکه منجر به افت بازدهی بخش تولید انرژی خواهد شد، حدود ۱٫۱۳oC محاسبه شد. پس از انجام محاسبات و به کار گیری نرم افزار انرژی و محیط زیست مصرف سوخت نیروگاه های حرارتی حدود ۲٫۴۹% افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج میزان انتشار دی اکسید کربن حدود ۱٫۳% و هزینه های اجتماعی ناشی از انتشار آلاینده ها نیز حدود ۲% افزایش خواهد یافت.