مقاله ارزیابی تعاملات کاری اعضای تیم واکنش اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بهداشت و ایمنی کار از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تعاملات کاری اعضای تیم واکنش اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت شرایط اضطراری
مقاله تحلیل شبکه اجتماعی
مقاله تعاملات کاری
مقاله تیم واکنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدفام ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: گل محمدی رستم
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شرایط اضطراری و پیامدهای ناشی از آن یکی از چالش های مهم و تهدید کننده در صنایع محسوب می شود. درک وضعیت تعاملات کاری درون تیمی مدیریت شرایط اضطراری در بهبود عملکرد تیم واکنش شرایط اضطراری موثر می باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی فضای تعاملات کاری تیم پاسخ اضطراری به صورت مطالعه موردی در یک پالایشگاه با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی بوده است.
روش کار: برای بررسی تعاملات تیم های پاسخ در مدیریت شرایط اضطراری از شاخص تراکم یا چگالی شبکه استفاده شد. داده ها بر اساس مصاحبه و مشاهدات جمع آوری گردید. نتایج بررسی با استفاده از برنامه تحلیل شبکه اجتماعی UCINET 6.0 تحلیل و ارزیابی شد.
یافته ها: یافته های مطالعه نشان می دهد تیم مدیریت شرایط اضطراری با چگالی برابر ۰٫۲ دارای تراکم نسبتا کمی بوده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در مجموع درصد کمی از تعاملات کاری بین تیم های واکنش در مدیریت شرایط اضطراری وجود داشته است.
نتیجه گیری: این روش تصویر مناسبی از شبکه تعاملات کاری بین تیم های شرایط اضطراری فراهم نموده است. نتایج تحقیق نشان داد تحلیل شبکه اجتماعی می تواند در ارایه یک روش کمی و قابل مقایسه برای ارزیابی تعاملات تیم های واکنش اضطراری مورد استفاده قرار بگیرد.