مقاله ارزیابی تطبیقی از مکان گزینی و توسعه مراکز شهری استان مازندران با رویکرد اکولوژیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۹۷ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تطبیقی از مکان گزینی و توسعه مراکز شهری استان مازندران با رویکرد اکولوژیکی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی تطبیقی
مقاله مکان گزینی
مقاله توسعه شهری
مقاله توان اکولوژیکی
مقاله مازندران
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوکارسرهنگی عیسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکان گزینی و استقرار مناسب شهرها جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و همچنین استفاده شایسته و پایدار از امکانات یک منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیکی استان مازندران و مقایسه آن با مکان گزینی و توسعه شهرهای موجود است. برای این منظور تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است. در این راستا ابتدا نقشه ها در محیط GIS رقومی شده و لایه های اطلاعاتی جنس زمین، موقعیت و شکل زمین، ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت دامنه، خطوط هم باران، هم دما، رطوبت نسبی، منابع آب و پوشش گیاهی تهیه گردیدند. سپس برای اجرای مدل به فرمت مناسب تبدیل شدند. آنگاه جهت ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه شهری و تلفیق لایه های اطلاعاتی از روش شاخص های وزنی استفاده شده است که در نتیجه نقشه تناسب اراضی جهت استقرار و توسعه شهرها به دست آمد. نتایج حاصله نشان می دهد که پهنه های با توان مناسب برای توسعه شهری، پس از حذف مناطق حفاظت شده و سطوح جنگلی تنها ۲۲٫۷۵ درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. و نیز با توجه به مقایسه محل استقرار شهرهای موجود و محاسبه مجموع امتیازهای به دست آمده جهت توسعه مشخص گردید که از مجموع ۵۱ شهر استان ۴۲ شهر در موقعیت مناسب قرار دارند. همچنین مقایسه مجموع امتیاز معیارهای اکولوژیکی شهرهای موجود استان و جمعیت آن ها نشان می دهد که بین استقرار مناسب شهرهای استان و توسعه آن ها رابطه ای مستقیم اما نسبتا ضعیف وجود دارد.