مقاله ارزیابی ترکیبات تام فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره استونی میوه ولیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از صفحه ۵۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی ترکیبات تام فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و فعالیت ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی عصاره استونی میوه ولیک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعالیت ضدمیکروبی
مقاله ترکیبات فنولی تام
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله میوه ولیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلمانیان شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ماهونک علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه ولیک با نام علمی Crataegus elbursensis یکی از گونه های مهم خانواده Rosaceae است که توزیع گسترده ای در مناطق جنگلی شمال ایران دارد. در این پژوهش، ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضدباکتریایی و محتوای تام ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و آنتوسیانینی عصاره استونی میوه های ولیک ایرانی مورد بررسی قرار گرفت
مواد و روش ها: عصاره گیری به روش خیساندن در حلال استون ۸۰ درصد انجام شد. میزان تام ترکیبات فنول، فلاونوئید و آنتوسیانین عصاره به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید. فعالیت ضد رادیکالی عصاره با آزمون مهار رادیکال های (DPPH (diphenyl-1- picrylhydrazyl2, 2- بررسی و با آنتی اکسیدان سنتزی BHT (غلظت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر) مقایسه گردید. همچنین پایداری عصاره در pHهای مختلف (۴، ۷ و ۹) و نیز فعالیت ضدباکتریایی عصاره به روش براث میکرودایلوشن مورد بررسی قرارگرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری از BHT نشان داد. همچنین در بررسی پایداری عصاره در pHهای مختلف، فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره بدون تغییر باقی ماند. عصاره فعالیت ضدمیکروبی قابل ملاحظه ای در مقابل تمامی باکتری های مورد بررسی نشان داد. بیشترین اثر باکتری کشی عصاره مربوط به باسیلوس سابتیلیس (MBC=20 mg/ml) بود در حالی که سالمونلا انتریکا مقاوم ترین باکتری به عصاره (MBC=mg/ml 20) شناخته شد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که میوه ولیک به عنوان منبع غنی و بالقوه از ترکیبات زیست فعال با خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قابل استفاده در صنعت غذا و دارو در جهت حفظ سلامت انسان می باشد.