مقاله ارزیابی تراکم ورودی در مرکز آزمایشگاه های کالیبراسیون شرکت هسا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تراکم ورودی در مرکز آزمایشگاه های کالیبراسیون شرکت هسا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارایی و ناکارایی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله واحد تصمیم گیری
مقاله تراکم ورودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرایی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدیخواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی شک محدودیت منابع و امکانات تولید از زمان های گذشته تا عصرکنونی که عصر اطلاعات فرامدرن و توسعه چشمگیر علم و فن است همواره مطرح بوده و در آینده نیز با شدت فزونی تری خود را بر شرایط اقتصادی تحمیل خواهد کرد. هر سازمانی برای اعمال مدیریت صحیح می تواند از الگوهای علمی ارزیابی عملکرد بهره گیرد.یکی از ابزارهای کارامد که این مهم را محقق ساخته تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این مقاله، مرکز آزمایشگاه های کالیبراسیون شرکت هواپیماسازی ایران (هسا) به عنوان یک مورد مطالعاتی در نظرگرفته شده و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، تراکم ورودی ارزیابی و محاسبه می گردد. بدین منظور تعداد ۳ ورودی و ۲ خروجی در نظر گرفته شده است. ضمنا قلمرو پژوهش ۱۰ آزمایشگاه تحت ارزیابی به عنوان DMU می باشد و عملکرد آن ها در سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و نیمه نخست سال ۱۳۹۰ مدنظر است، روند کار به صورت جداگانه برای هر سال انجام می گیرد. بنابراین روش تحقیق به صورت گام به گام تشریح می گردد و در انتها بعد از ارایه نتایج و یافته های تحقیق، و بحث و بررسی پیرامون آن ها، پیشنهاداتی نیز مطرح خواهد شد. به طور خلاصه نتایج حاکی است که برخی از آزمایشگاه ها با میزانی ورودی مازاد مواجه هستند و بایستی این میزان از ورودی ها را بکاهند تا بهبود عملکرد حاصل گردد.