مقاله ارزیابی تحمل نسبی خربزه به برخی از علفکش ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تحمل نسبی خربزه به برخی از علفکش ها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خربزه
مقاله علفکش
مقاله گیاهسوزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانلو اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقابیگی امید
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۸ به منظور بررسی اثرات برخی علفکش ها در کنترل علف های هرز خربزه به صورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در اراضی زراعی ساوه انجام پذیرفت. این آزمایش شامل ۱۳ تیمار بود که عبارتند از: سونالان، بازاگران، استامپ، گل، بازاگران+گالانت سوپر، ترفلان، سونالان+گالانت سوپر، نیکوسولفورون+ گالانت سوپر، ارادیکان، گل+گالانت سوپر، نیکوسولفورون، ترفلان+گالانت سوپر و گالانت سوپر. تمامی علفکش های مورد آزمایش، در مقدار توصیه شده مصرف شدند. گیاهسوزی ناشی از علفکش به صورت نمره دهی (صفر تا ۱۰۰%) یک و دو هفته پس از سمپاشی ثبت گردید. نتایج نشان داد کمترین گیاهسوزی در ترفلان، سونالان و استامپ به ترتیب با ۴٫۱، ۷٫۵ و ۱۲٫۵% و بیشترین گیاهسوزی در گل، ارادیکان، نیکوسولفورون و بازاگران اتفاق افتاده است. همچنین تیمار شاهد با بیشترین عملکرد خربزه (۳۰ تن در هکتار) در بالاترین حد خود قرار داشت درحالی که با دو تیمار ترفلان (۲۹٫۵ تن در هکتار) و سونالان (۲۸٫۵ تن در هکتار) اختلاف معنی داری نیز نداشت. در مرتبه های بعدی تیمارهای ترفلان+گالانت سوپر، استامپ و گالانت سوپر قرار دارند. در کل سه تیمار علفکش پیش از کاشت (ترفلان، سونالان و استامپ) بهترین عملکرد را از خود نشان دادند.