مقاله ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) موردمطالعه: دهستان های شهرستان رشتخوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر کشت زعفران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) موردمطالعه: دهستان های شهرستان رشتخوار
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصمیم گیری چند معیاره
مقاله رتبه بندی
مقاله عوامل و عناصر اقلیمی
مقاله نرم افزار (Expert choice)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامیابی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی نوخندان مجید
جناب آقای / سرکار خانم: روحی احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر، باهدف مشخص کردن معیارهای اقلیمی و شناخت رتبه عوامل موثر بر کشت زعفران و ارزیابی تاثیر آن در شهرستان رشتخوار از توابع استان خراسان رضوی انجام گردیده است. فرضیه اصلی تحقیق این است که شهرستان رشتخوار شرایط لازم، جهت کاشت و افزایش زیر کشت بردن، محصول زعفران را دارد و در طول تحقیق همواره این سوال مدنظر بوده که کدام یک از عوامل اقلیمی تاثیر بیشتری بر کشت زعفران در شهرستان رشتخوار داشته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بر پایه گردآوری داده های ایستگاه های هواشناسی منطقه و عملکرد زعفران در منطقه موردمطالعه، دریک دوره ی ده ساله است. در این تحقیق با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی موثر بر کشت زراعی زعفران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای اولویت بندی نواحی روستایی دهستان های منطقه رشتخوار به منظور کشت اراضی استفاده شده است. فرایند تحقیق شامل گردآوری اطلاعات، محاسبات و تحلیل های آماری، ورود اطلاعات به نرم افزار Expert choice، خوشه بندی و ارزش گذاری معیارها و تلفیق اطلاعات بوده است. نتایج تحقیق نشان داد، در میان عوامل محیطی، بارش با ضریب (۰٫۲۸۱) و دما با ضریب (۰٫۱۳۷) بیشترین تاثیر را در کشت زعفران داشته اند. منابع آبی و تبخیر در این نظرسنجی نیز پایین ترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند؛ و در میان دهستان های این شهرستان، دهستان حسین آباد شرایط مناسب تری جهت کشت زعفران دارد.