مقاله ارزیابی تاثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش های توضیحی حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بررسیهای حسابداری و حسابرسی از صفحه ۴۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش های توضیحی حسابداری
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح ساخت زبان
مقاله زبان
مقاله لحن زبان
مقاله صراحت زبان
مقاله گزارشگری غیرعددی حسابداری
مقاله رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنمای رودپشتی فریدون
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: نونهال نهر علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به ارزیابی تاثیر رویکردهای مختلف زبان شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران در محیط ایران می پردازد. پژوهش های متعددی در سال های اخیر به ارزیابی تاثیر لحن (مثبت / منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده اند. ریلی [۴۰] موضوع تاثیر سطح ساخت (عینی / انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران [۳۰] نیز شواهدی از نحوه و زمان تاثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می دهد که ۱) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، ۲) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تاثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه گذاران دارد؛ ۳) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تاثیر معنی داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت های سرمایه گذاران نخواهد داشت؛ و در نهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تاثیر رویکردهای زبان شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری هایی نیز از لحاظ روش شناسی داشته است.