مقاله ارزیابی تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیاتی در تحقق برنامه تولید و کاهش هزینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر اجرای برنامه ریزی عملیاتی در تحقق برنامه تولید و کاهش هزینه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی عملیاتی
مقاله اهداف استراتژیک
مقاله برنامه تولید
مقاله توقف های خطوط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی میمند محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های استراتژی محور برای دستیابی به اهداف استراتژیک، پروژه هایی را تدوین و اجرا می کنند. طراحی مدلی برای ارزیابی نتایج حاصل از پیاده سازی این پروژه ها در مقاطع گوناگون کمک شایان توجهی به مدیران ارائه می کند.
این پژوهش در نظر دارد میزان تاثیر اجرای سیستم برنامه ریزی عملیاتی تولید را به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک شرکت سایپا بر اساس دو هدف استراتژیک تحقق برنامه تولید و کاهش هزینه ها ارزیابی کند. به این منظور در زمینه تحقق برنامه تولید، ابعادی نظیر حجم و مدل های تولیدی و در زمینه کاهش هزینه، هزینه های ناشی از توقف در خطوط تولید، جریمه دیرکرد تحویل خودرو و هزینه دپوی محصول مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش پیمایشی می باشد و با استفاده از داده ها و مستندات سازمانی و بر مبنای تحلیل آماری، فرضیه ها را مورد آزمون قرار می دهد.
نتایج این تحقیق نشان از تاثیر معنادار اجرای این سیستم در افزایش میزان تحقق برنامه تولید و کاهش هزینه ها می باشد، از این رو در سازمان های استراتژی محور که بر مبنای نیاز مشتری، تولید انبوه و منعطف فعالیت می کنند، اجرای این سیستم می تواند تاثیر معناداری در دستیابی به اهداف استراتژیک داشته باشد. بر ساس نتایج به دست آمده، پیاده سازی این برنامه تاثیر متفاوتی بر شاخص های ذکر شده میزان تحقق برنامه تولید و کاهش هزینه ها دارد و بین محصولات گوناگون سایپا نیز تفاوت معناداری برای این تاثیر قابل مشاهده است.