مقاله ارزیابی تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی (مطالعه موردی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۳۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی (مطالعه موردی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازمانی
مقاله ابعاد ساختاری
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: تاری غفار
جناب آقای / سرکار خانم: بیناگوگ تپه بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر ابعاد ساختاری سازمان بر گرایش به کارآفرینی می باشد. جامعه آماری این تحقیق اداره ثبت املاک و اسناد شهرستان اردبیل می باشد که تعداد ۴۷ نفر به عنوان نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت بررسی وضعیت سازمان مورد مطالعه از نظر ساختار و کارآفرینی سازمانی از آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین جهت بررسی تاثیر ابعاد ساختاری بر گرایش به کارآفرینی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در نمونه انتخاب شده میزان رسمیت و سلسله مراتب بالا است، ولی این سازمان از نظر داشتن استاندارد، تمرکز، پیچیدگی و تخصصی بودن در سطح پایینی قرار دارد. علاوه بر آن سازمان تحت بررسی از نظر کارآفرینی سازمانی نیز در سطح پایینی قرار دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که در جامعه مورد نظر شاخص های رسمی بودن، تمرکز و تخصصی بودن بر روی کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.